סדר במענקי קורונה 2+3

מאת: רואה חשבון אורן שומינוב

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

המכירות שלהם בשנת 2019 נע בין 18,000 ₪ ל- 300,000 ₪.

2. עוסקים מורשים וחברות בע"מ שמחזור המכירות שלהם בשנת 2019 נע בין 300,001 ₪ ל- 1,500,000 ₪.

3. עוסקים מורשים וחברות בע"מ שמחזור המכירות שלהם בשנת 2019 נע בין 1,500,001 ₪ ל- 20,000,000 ₪.

נתוני סף כדי לעמוד בתנאי הזכאות:

  • ירידה של לפחות 25% במחזור המכירות בתקופה 3-4/20 לעומת התקופה 3-4/19.
  • העסק הגיש דוחות מע"מ למע"מ בתקופות הדיווח הרלוונטיות.
  • העסק ניהל פנקסי חשבונות כדין.

גובה מענק 3 לחברות בע"מ שמחזור המכירות שלהם בשנת 2019 נע בין 18,000 ₪ ל- 300,000 ₪

מחזור 2019- 18,000 ₪ עד 100,000 ₪- פיצוי 700 ₪.

מחזור 2019- 100,001 ₪ עד 200,000 ₪- פיצוי 1,875 ₪.

מחזור 2019- 200,001 ₪ עד 300,000 ₪- פיצוי 3,025 ₪.

גובה מענק 3 לעוסקים מורשים ולחברות בע"מ שמחזור המכירות שלהם בשנת 2019 נע בין 300,001 ₪ ל- 1,500,000 ₪

סכום המענק מחושב לפי מחזור מכירות 3-4/19 כפול שיעור פיצוי שנקבע כדלקמן:

דוגמא:

מחזור 3-4/2019- 100,000 ₪

מחזור 3-4/2020- 50,000 ₪

שיעור ירידה במחזור- 50%

שיעור פיצוי- 6%

סכום מענק– 100,000X6%= 6,000

גובה מענק 3 לעוסקים מורשים ולחברות בע"מ שמחזור המכירות שלהם בשנת 2019 נע בין 1,500,001 ₪ ל- 20,000,000 ₪

כאן נכנסה נוסחה מסובכת שתחילה היה קשה להבין אותה אך מכיוון שקיים מחשבון לא צריך לשבור את הראש בשביל כך.

אני מצרף כאן מחשבון לחישוב ישיר של המענק אך לפני כן, מס' הגדרות:

מחזור הכנסות– המחזור (ללא מע"מ) כפי שדווח למע"מ ולמעט הכנסות הוניות ממכירת רכוש וכו'.

תשומות 2019– סך כל ההוצאות המוכרות לצרכי מע"מ בשנת 2019 (לא כולל מע"מ).

הוצאות שכר נחסכות– סה"כ שכ"ע שנחסך בתקופת

המענק בגין יציאת עובדים לחל"ת/פיטורין מוכפל ב 6 (כדי לייצר תיקנון שנתי).

קישור למחשבוןhttps://bit.ly/3aFXlE5

מתי אשר להגיש את הבקשה למענק 3?

בקשה תוגש תוך 90 יום מיום 12/5/2020 באמצעות טופס מקוון שיכלול את הנתונים הנדרשים לקביעת זכאות ותשלומו.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן