מתי כדאי לפתוח חברה?

מאת: רואה חשבון אורן שומינוב

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

במדריך קצר זה, אסכם את כל היתרונות, החסרונות והסיבות לפתיחת חברה בע"מ.

אז מה הסיבות השכיחות לפתיחת חברה בע"מ?

1. היבט משפטי- ערבון מוגבל

חברה בע"מ מאפשרת לבעליה ליהנות מיתרון משמעותי בשל אחריותם המוגבלת. כלומר, הכסף

שקיים בחברה הוא הכסף שיש עליו סיכון. כך, אם החברה תצבור חובות ותקלע לקשיים

כלכליים או אם יוגשו תביעות נגד החברה, לא ניתן יהיה לתבוע את בעלי המניות ולעקל את

נכסיהם (בהנחה שהם פעלו בתום לב).

הקמת חברה בע"מ מקדימה תרופה למכה ומבטיחה שגם במקרה שבו העסק ייקלע לקשיים, בעלי

המניות של החברה לא יחויבו לשאת באופן אישי בחובות החברה .

עסקים רבים נקלעים לחובות בשל מגוון סיבות שלא תמיד קשורות להתנהלות העסקית של

מנהלי החברה .

מחדלים חיצוניים כמו לקוח שקרס ונשאר חייב כספים רבים לחברה, תביעה משפטית נגד

החברה בגין מוצר פגום או של פועל שנפגע בזמן העבודה או עוקץ שנעשה לחברה על ידי נוכלים

ועוד, עלולים להכניס כל עסק לסחרור כלכלי ולקשיים .

במקרה שבו נכסי העסק לא הופרדו מהנכסים האישיים של בעלי החברה, כמו במקרה של עוסק

מורשה, עלולים בעלי העסק להיות חשופים לתביעות משפטיות, לעיקולים על חשבון הבנק

האישי, על דירת המגורים, על הרכבים ועוד.

אך כאשר נכסיו של בעל העסק אינם נגישים לנושים, כמו במקרה של חברה, בעל העסק יכול לנהל

משא ומתן על החזרי החובות מעמדה נוחה יותר, עמדה שתגמיש את הנושים ובמקרים רבים גם

תאפשר את המשך קיום החברה.

עוד דוגמא לכדאיות פתיחת חברה הינה שהרבה מסעדות ובתי קפה בוחרים להתאגד כחברה ולא

משיקולים מיסויים, אלא משיקולים משפטיים. אף בעל בית קפה לא יירצה להיתבע אישית

במקרה שאחד הסועדים שלו אכל מנה שהכילה בוטנים והוא רגיש לבוטנים. כולנו יודעים איך זה

יכול להיגמר. אותו דבר במקרה שלקוח מעד במסעדה ונגרם לו נזק רפואי כבד.

2. מה אתם רוצים לעשות עם הכסף?

בבואכם לבחור בין האפשריות, כדאי לחשוב עד כמה תרצו למשוך כספים אליכם לכיס או עד

כמה תרצו להשאיר את הכספים בעסק לצורך התפתחותו, ככל שתרצו להשאיר יותר כספים

בעסק, הבחירה הנכונה היא חברה בע"מ שכן הכסף נשאר בחברה ומאפשר את הפיתוח שלה

כישות משפטית עצמאית. ככל שתרצו למשוך לכיסכם את הכסף כל חודש, עדיף לבחור בעוסק

מורשה שכן הפרוצדורה למשיכת כסף מחברה היא מורכבת יותר.

אתן דוגמא: נניח כי הרווחתם בשנה מסויימת 1,000,000 ש"ח .

עוסק מורשה ישלם, בחישוב גס, מיסים וביטוח לאומי בשיעור של 50% כלומר, כ- 500,000 ש"ח

כך שבסופו של דבר, יישארו בכיסו רק כ- 500,000 ש"ח שאותם הוא יכול לצרוך או להשקיע

בעסק חזרה.

חברה, לעומת זאת, תשלם 23% מס העל הרווח (230,000 ₪) כך שיישארו אצלה 770,000 ₪ שאותם תוכל להשקיע חזרה בעסק. יש לזכור כי אם תמשכו את הרווח אז יש לשלם מס על משיכת הרווח- מס על דיבדנדים. זאת אומרת שאם אני רוצה להשקיע ולפתח את העסק ולמשל לרכוש ציוד חדיש, רכבים וכו', בצורת התאגדות של חברה בע"מ יישאר בידי החברה יותר כסף לעשות פעולות אלו.

3. מוניטין ומיצוב עסקי

חברה בע"מ נתפסת כגוף יותר רציני ומכובד מעוסק מורשה (למרות שאין קשר- הדימוי הציבורי

יש לו חיים משלו). ולכן, לפעמים יהיו לכך יתרונות בהצעות מחיר, התמודדות במכרזים וכד'.

עצם קיומה של חברה, עושה רושם של עסק יציב ובעל מוניטין.

4. העברת בעלות וגיוס הון

מכיוון שהחברה לעולם לא "מתה" (אלא אם כן סגרו אותה), קיימת אפשרות נוחה ויציבה של

העברת בעלות או שליטה (העברת מניות) מבלי שההעברה תפגע בעצם פעילות החברה. בנוסף,

חברה מאפשרת גמישות רבה בגיוס משקיעים, צרוף בעלי מניות נוספים, מיזוג עם חברה אחרת

וכיוב'.

5. מעקב ושליטה במספרים

הנהלת החשבונות הנדרשת בחברה בע"מ היא הנהלת חשבונות כפולה. במצב זה כל העברת

כספים, חשבוניות שיצאו, חשבוניות שנתקבלו, כל הפריטים האלו מרוכזים בחשבונות מתאימים

וניתן לדעת בזמן אמת על חוסרים בחשבוניות שהחברה קיבלה או הוציאה. ניתן לדעת בכל שלב

מהי יתרת החייבים לחברה ומהי היתרה של כספים שהחברה חייבת לאחרים. תמונת העסק

ברורה הרבה יותר בהנהלת חשבונות כפולה ולפיכך ניתן לקבל החלטות עסקיות טובות יותר.

6. שיקולי מיסוי (הסיבה שבגינה כנראה ביקשת את המדריך 😊)

אם מטרתכם היחידה בפתיחת חברה הינה אך ורק לחסוך במיסוי אז אם לוקחים בחשבון את החיסכון במס לעומת תוספת ההוצאות הכרוכות בהתאגדות כחברה בע"מ ניתן לומר כי מעל רווח חודשי בסך של כ 25,000 ₪ רצוי להתאגד כחברה.

שאלה שעולה אצל הרבה בעלי חברות היא עד איזה סכום כדאי למשוך משכורת מהחברה ומאיזה סכום כדאי למשוך דיבידנד?

אני לא אלאה אתכם בחישובים מסובכים אז ריכזתי לכם בטבלה את רמות הרווחים שעד אליהן רצוי למשוך משכורת ומעבר אליהן רצוי למשוך דיבידנד.

מקרא:

1. מס במשיכת משכורת- האחוזים לוקחים בחשבון מס שולי+ ביטוח לאומי וביטוח בריאות בדרגת הרווח שיש לשלם בעת משיכת משכורת.

2. מס בחלוקת דיבידנד- האחוזים לוקחים בחשבון מס חברות ומס דיבידנדים שיש לשלם בעת משיכת דיבידנד.

מאיזה רווח כדאי למשוך דיבידנד?

משכורת או דיבידנד?

מסקנה:

עד רווח של 14,360 ₪ כדאי למשוך משכורת ומעבר לכך כדאי למשוך דיבידנד.

חסרונות בפתיחת חברה:

החסרונות בהתאגדות בצורה של חברה בע"מ הינן שעלויות תפעול חברה הם גדולות מאשר

עלויות תפעול עוסק מורשה. עלות התפעול של חברה בע"מ נאמדת בכ- 15,000-30,000 שקלים יותר מאשר עסק עצמאי מקביל. הדבר נובע מדרישות יותר גבוהות של ניהול חשבונות (הנהלת חשבונות כפולה), מהצורך בביקורת על ידי רואה חשבון, אגרות, הוצאות משפטיות וכד'. מדובר בתוספת הוצאות של לפחות 1,300 ש"ח בחודש.

אז לסיכום, הנה כללי האצבע מתי כדאי לפתוח חברה:

1. ככל שהיקף הסיכון של העסק גדול יותר, כדאי להיות חברה שבעליה מוגנים מכוח העיקרון של

האחריות המוגבלת. בעוד שעצמאי חשוף לתביעות אישיות בשל בעיות העלולות להתעורר במישור

העסקי הרי בעלי חברה מוגנים מתביעות אישיות כל עוד פעלו בתום לב.

2. ככל שתשאירו רווח גדול יותר בחברה לצורך השקעות כגון בציוד, ברכישת רכב פרטי, בהגדלת

המלאי או בהגדלת האשראי ללקוחות – הרי שעדיף לפעול כחברה.

3. ככל שמחזור ההכנסות של החברה גדול יותר, כדאי יותר לפעול כחברה. זאת, מאחר שמעל

מחזור עסקי מסוים, מס הכנסה מחייב – גם בעל עסק עצמאי (עוסק מורשה) – לנהל הנהלת

חשבונות כפולה שמספקת תמונה מקיפה יותר על פעילות העסק. סכום המחזור השנתי המינמלי

המחייב הנהלת חשבונות שכזו הוא 1.95 מליון ₪ לנותן שירותים ו- 3.45 מליון ₪ ליצרנים, סיטונאים וקמעונאים. לכן, אם חייבים בהנהלת חשבונות זו ממילא, כדאי כבר להיות חברה. אם לא חייבים, אז כדאי לשקול להישאר עצמאי.

4. הכי חשוב: למי שמרוויח טוב או רוצה להרוויח יותר, בחברה בע"מ ניתן בדרך כלל לנכות

הוצאות באופן מוגבר ורחב יותר לעומת עצמאי. ככלל, כמות תכנוני המס בחברה רבה יותר מאשר

אצל עצמאי.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן