כיצד לנהל תזרים מזומנים מאוזן?

מאת: רואה חשבון אורן שומינוב

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ניהול תזרים מזומנים מאוזן הינו תנאי בסיסי והכרחי לקיומו של עסק יציב, מצליח ומאריך ימים. עסק שמאבד את האיזון או נקלע ליתרה שלילית עלול למצוא עצמו בסחרור מסוכן. על כן, חשוב להכיר בחשיבות השמירה על תזרים מזומנים מאוזן, לנקוט צעדים מתוכננים ויעילים ולהסתייע בייעוץ עסקי מקצועי.

תזרים המזומנים וחשיבותו

תזרים מזומנים הינו התחזית אודות היתרה הצפויה בחשבונות הבנק של העסק או החברה. הכסף המזומן המצוי בחשבון הבנק של העסק מהווה את עתודותיו, מעין חמצן כלכלי, ההכרחי על מנת שהעסק ימשיך לנשום ולהתקיים. עסק שתזרים המזומנים שלו אינו מאוזן צפוי לסבול מ"מחנק", מקשיים ומנזקים לטווח הקצר והארוך, כדוגמת ירידה באמינות מצד ספקים, לקוחות ובנקים, צ'קים חוזרים, ובטווח הארוך אף יותר – כשלון עסקי ופשיטת רגל. על כן, מומלץ כי השאיפה של כל בעל עסק תהיה לשמירה על יתרה חיובית או מעט מעל למינוס המקסימלי האפשרי שקבע הבנק עבור העסק. יתרה שלילית עלולה להוביל לסחרור מסוכן ולאובדן שליטה, ומסכנת את עתידו של העסק.

כיצד ניתן לנהל את תזרים המזומנים?

כאשר מדובר בעסק קטן, תזרים המזומנים מנוהל בדרך כלל בידי בעלי העסק באמצעים פשוטים – בראש או בעזרת רישומים של ההוצאות הקבועות וההכנסות הצפויות. כאשר מדובר בעסק בסדר גודל משמעותי יותר, עם נפח פעילות גדול, אין בכך די, ומומלץ לעבור לליווי מקצועי על ידי יועצים עסקיים, ולהשתמש בתוכנות המסייעות לנהל באופן יעיל את תזרים המזומנים. בעלי עסקים קטנים ובינוניים רבים פונים לניהול תזרים המזומנים באמצעות גיליונות אקסל, בהם הם מזינים הוצאות והכנסות צפויות. זוהי מערכת פשוטה לתפעול וחינמית. עם זאת, היא חסרה מספר פונקציות: יש לעדכן "ידנית" מדי חודש הכנסות והוצאות קבועות ומחזוריות (כדוגמת תשלום חשבון חשמל או טלפון), יש להזין מידע מחשבון הבנק של העסק, להעביר ולהעתיק נתונים באופן ידני. תוכנות לניהול תזרים מזומנים פותרות בעיות אלו, ומקלות על השימוש, התפעול והמעקב: ניתן להזין הוצאות והכנסות קבועות הן מחוברות לאתרי הבנקים ומאפשרות שליפת נתונים מחשבון הבנק וכן ניתן לייבא נתונים אודות תשלומים צפויים ותשלומים שבוצעו בפועל ולהוסיף מידע והערכות אודות מידת הודאות הצפויה של פעולות עתידיות.

מספר טיפים לניהול תזרים מזומנים מאוזן

פריסה של תשלומי העסק – כמו שאת ההכנסות שלכם אתם מקבלים לאורך כל החודש (מזומן או כרטיסי אשראי), כך גם את התשלומים שלכם תפרסו על פני כל החודש. אין שום סיבה לרכז את התשלומים לתאריך אחד או שניים ועל ידי כך להגיע לפיקים במסגרת האשראי ואף לחריגות.

חשבון בנק נפרד לעסק – בעת פתיחת עסק ובניסיון לנהל תזרים מזומנים מאוזן, מומלץ לפתוח חשבון בנק עסקי נפרד מחשבונכם הפרטי. חשבון נפרד יסייע לכם לנהל מעקב שוטף אחר ההוצאות וההכנסות של העסק, בנפרד מן ההוצאות הפרטיות. רק בצורה כזאת תוכלו לשלוט על ההכנסות וההוצאות של העסק.

מסגרת האשראי של העסק – שמירה והקפדה על מסגרת האשראי בבנק הינה הכרחית בניהול עסק. באם צפויה לכם חריגה משמעותית בקרוב, מומלץ להסדיר את העניין מראש עם פקיד הבנק האחראי על ענייניכם. כמו כן, מומלץ להכיר את אפשרויות המימון ומתן ההלוואות הנוספות הקיימות היום בשוק, ובהן חברות האשראי, חברות ליסינג, המסייעות ברכישת רכב וציוד, קרנות ממשלתיות וקרנות סיוע המעניקות הלוואות עסקיות בתנאים סבירים ועוד.

בחינה פיננסית של מצב הלקוחות – לעסק הניזון מלקוחות מומלץ לערוך בדיקה מקצועית של איתנות פיננסית – בדיקה המאפשרת לקבוע האם הלקוחות יוכלו לעמוד בתשלומים המגיעים לכם. באם נסיונכם או בחינת האיתנות הפיננסית מעלים כי קיים לקוח שצפוי להתקשות לעמוד בהתחייבויותיו הכספיות, נקטו צעדי זהירות כדוגמת הימנעות ממתן אשראי וביטוח של ההמחאות המתקבלות מלקוח זה.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן