חשבות שכר

העסקת עובדים טומנת בחובה אחריות רבה מצד בעל העסק הן כלפי העובדים והן כלפי גופים רגולטורים שונים שאמונים על שמירת הזכויות הסוציאליות של העובד או על חבויות המס הנגזרות מהעסקת עובדים.

חוקי העסקה של העובדים אלו נושאים מורכבים המצריכים הבנה בידע רב כגון: הפרשות סוציאליות, פיטורין, העסקת עובדים זרים, מס שכר במלכ"ר ועוד נושאים רבים ולכן, יש צורך כי הגורם המטפל בעניין יידע כיצד לתת מענה למצבי העסקה השונים שעולים מדרישות החוק.

משרדנו נותן מענה שכזה למעסיקים רבים ואנו מלווים את תהליך השכר החל מקיבוץ הנתונים של העובד, הכנת תלוש חודשי ודיווח לרשויות המס השונות ועד ייעוץ למקרים שעולים תוך כדי העסקה כמו פיטורין, תשלומים לגופי הפנסיה וכו'.

השירותים הניתנים:

  • הכנת תלושי שכר

  • דיווח לרשויות המס