הפעלה נכונה של חשבון עובר ושב

מאת: רואה חשבון אורן שומינוב

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

מימון לעסקים מתבצע לרוב ע"י האשראי אותו הם מקבלים בבנק. הצורות המקובלות ביותר הן באמצעות חשבון העובר ושב והנקרא גם חח"ד (חשבון חוזר דיביטורי), וכן באמצעות הלוואות לעסקים. בניהול פיננסי נכון, ההלוואות מהוות את החלק הארי בתיק האשראי כאשר חשבון העובר ושב, כשמו כן הוא, נועד לתת מענה רק להון החוזר והיום-יומי של העסק. חשבון העובר ושב נועד להיות הכלי באמצעותו משלם העסק את התחייבויותיו, פורע את חשבונות לקוחותיו וכמובן מפקיד את תקבולי העסק. להלן מספר טיפים שיעזרו לכם לנהל חשבון זה באופן נכון.

1.עסקים רבים נוהגים לנהל את חשבון העובר ושב בצורה בה יתרת החשבון קרובה מאד לקצה מסגרת האשראי שאושרה להם בחשבון זה. רצוי לנהל את חשבון העובר ושב כאשר הסכום המנוצל הוא כ- 60%-70% ממסגרת האשראי שאושרה לנו בחשבון זה. הסיבה לכך היא על מנת לאפשר לעסק להתגבר על צרכי אשראי פתאומיים ולא מתוכננים שעליו לעמוד בהם, וימנע את הצורך לפנות לבנקאי בכל מקרה של צורך זמני וקטן יחסי של אשראי .

2.יש לזכור כי האשראי היקר ביותר במערכת הבנקאות הוא האשראי בחשבונות העובר ושב ולכן בכל מקרה של צורך באשראי לזמן ארוך ובינוני, הטיפול הנכון הוא לקבל מהבנק הלוואה ולא להשתמש בחשבון העובר ושב אלא לצרכים שוטפים ויום יומיים ובשום מקרה לא לצרך החזר השקעה או פעילות ארוכת טווח.

3.במקרה שאנו זקוקים לאשראי נוסף לזמן קצר אין להיכנס לחריגה בחשבון העובר ושב. יש לבקש מהבנק להעמיד הלוואת גישור על מנת להכניס את יתרת חשבון העובר ושב למסגרת שאושרה. הריבית על הלוואות הגישור הן כמובן זולות יותר באופן משמעותי מריבית חשבון בחריגה וגם הבנק מעדיף כל פיתרון על כניסה לחריגות בחשבון.

4.חריגות חוזרות ונשנות בחשבון מתועדות בבנק ונרשמות. בכל בקשה לתוספת אשראי או להקטנת שעור הריבית בחשבון המאופיין בחריגות חוזרות ונשנות יתקשה לקבל תשובה חיובית לבקשותיו.

5.לקוחות רבים מפקידים שקים דחויים של לקוחותיהם היות שהם זקוקים לביטחונות. העמלה בגין הפקדת כל שיק הינה גבוהה. מומלץ רצוי וכדאי לבקש מהבנק הנחה בעמלת הפקדות שקים דחויים ובייחוד ללקוחות המפקידים שקים רבים בסכומים נמוכים. הבנקים נוטים לאשר הנחות אלה במידה רבה.

6.לכל הבנקים אתרי אינטרנט בהם ניתן לקבל אינפורמציה לגבי חשבונות העסק וכן גם לבצע פעילויות בחשבון. הבנקים מעודדים שימוש במכשירים אלה באמצעות המחירים והעמלות הזולים משמעותית ביחס לעלותם במידה ואנו מבצעים אותם באמצעות פקיד הבנק. הפעילויות העיקריות שיש לבצע באופן עצמאי הן הפקדת שקים (מזומנים ודחויים), משיכת מזומנים, פירעון חשבונות ספקים באמצעות העברות לחשבון הספק, שימוש בכרטיסי אשראי לתשלום חשבונות קטנים, מתן הוראות קבע לפירעון באמצעות כרטיס אשראי ולא הוראת קבע בחשבון העסק.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן