הלוואות בערבות המדינה

הקרן להלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים הוקמה בשנת 2001 והחלה לפעול בשנת 2003. מטרתה לסייע לכל עסק קטן או בינוני בכל ענף פעילות ובפריסה ארצית רחבה.

הלוואה בערבות מדינה הנה הלוואה לעסק מהבנק, אשר מי שערב להלוואה היא המדינה אשר מעניקה ערבות כחלופה לבטחונות הנדרשים מהבנק. כלומר, בעל העסק מקבל הלוואה תוך דרישה להצגת אחוז קטן של ביטחונות אל מול ההלוואה.

הלוואה זו היא פתרון אשראי עסקי מצוין לעסקים בהקמה ולעסקים קיימים המעוניינים בתזרים מזומנים לטובת הון חוזר או לטובת השקעה בעסק. הלוואות בערבות המדינה ניתנות בתנאי פריסה נוחים ובריביות נוחות ביחס להלוואות סטנדרטיות מהבנק.

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה מאפשרת לקבל הלוואה לצורכי הון חוזר, השקעות בעסק והקמת עסק חדש.

השירותים הניתנים:

  • הכנת תוכנית עסקית
  • הגשת תוכנית עסקית לגוף מתאם (BDSK או Giza Singer Even)
  • סבב בנקים עם הלקוח ומציאת הבנק עם תנאי האשראי הטובים ביותר.