תקנון

מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה

תשלום/תרומות ניתנות לביטול בתוך 24 שעות ממועד ביצועם. יש לפנות אל בתי העסק בכתב עם בקשת הביטול, בצירוף 4 ספרות אחרונות + שם תורם + תאירך ושעת ביצוע העסקה.

במקרה של רכישת מוצר/שרות שלא סופקו ע"י בתי העסק, הלקוח זכאי לקבל את כספו בחזרה.

בתי העסק כפופים לחלוטין למדיניות החזרת המוצרים לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981

אחריות החברה ואספקת המוצרים

בתי העסק ואו הנהלת האתר לא יהיו אחראיים ולא ישאו בכל נזק ישיר או עקיף באשר הוא.

בתי העסק מתחייבים לספק את המוצרים במסגרת זמן ההספקה שהובטח במעמד המכירה.

בתי העסק אינם אחראים לעיכובים באספקת מוצרים כתוצאה מאירועים שיאנם בשליטת.

הגבלת פרטיות

העמותה פועלת להגנת ולשמירת פרטיך ופרטי האשראי שלכם. פרטים אלה נשמרים בצורה מאובטחת בהתאם לתקן PCI. פרטיכם ופרטי האשראי לא יועברו לצד ג'.